Công ty Hóa Chất DA hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hóa chất, phục vụ trong các ngành công nghiệp, là một trong những đơn vị đầu tiên về hóa chất tại Việt Nam.

  • Hóa chất công nghiệp
  • Hóa chất dung môi
  • Hóa chất tẩy rửa
  • Hóa dầu
  • Hóa chất xử lý bề mặt kim loại …

Sản phẩm nổi bật

Size XS

Diameter: 1.5 – 2.5 Cm
Length: 14 – 15 Cm
Weight: 20 – 25 G

Size S

Diameter: 2.5 – 3.5 Cm
Length: 16 – 18 Cm
Weight: 30 – 40 G

Size M

Diameter: 2.5 – 4.0 Cm
Length: 18 – 20 Cm
Weight: 120 – 130 G